Звіти про імплементацію Болонського процесу

Звіти про імплементацію Болонського процесу слугують відображенням стану реалізації Болонського процесу в різних аспектах у 47 країнах Європейського простору вищої освіти (ЄПВО). Вони забезпечують всебічну якісну інформацію і надають статистичні дані, охоплюючи усі основні галузі реформ вищої освіти, спрямованих на належне функціонування ЄПВО. Звіти готуються європейськими структурами Eurydice, Eurostat and Eurostudent  для регулярних міністерських конференцій (кожні 2 роки) конференції на рівні міністрів в Єревані (14-15 травня 2015) і контролюються Групою супроводу Болонського процесу (BFUG).