Ступенева мобільність

Успішна навчальна мобільність потребує академічного визнання і перенесення кредитів. Визнання кредитів – це процес, через який навчальний заклад засвідчує, що результати навчання, досягнуті й оцінені в іншому закладі, задовільняють вимоги однієї з програм, яку вони пропонують.

З огляду на різноманіття програм і закладів вищої освіти, малоймовірно, що кредити і результати навчання одного освітнього компонента у двох різних програмах будуть ідентичними. Саме так відбувається при визнанні навчання в інших навчальних контекстах (наприклад, професійно-технічна освіта і підготовка). З цієї причини рекомендується використовувати відкритий та гнучкий підхід до визнання кредитів, отриманих в іншому контексті, включаючи академічну мобільність. Цей підхід базується на сумісності результатів навчання, а не на еквівалентності змісту курсу. На практиці, визнання передбачає, що кількість кредитів, отриманих за сумісними результатами навчання, досягнутих в іншому контексті, прирівнюється до кількості кредитів, що призначаються за сумісні результати навчання в закладі, який присвоює кредити.

Заклади повинні формувати свої принципи визнання на засадах зрозумілості й легкодоступності.

Ступенева мобільність

Ступеневі програми можуть відрізнятися за кількістю кредитів ЄКТС, які вони включають. Для визнання кваліфікацій з метою подальшого навчання, відмінність у кількості кредитів ЄКТС, здобутих після отримання кваліфікації, не є важливою. Основний фактор, який потрібно враховувати, – це результати навчання програми. Для прикладу, порівнянний ступінь бакалавра повинен визнаватися у випадку зарахування на магістерську програму, незалежно від того, чи він базується на 180, чи на 240 кредитах.

Лісабонська конвенція з визнання

Лісабонська конвенція з визнання, яка вступила в силу в 1999 році, ухвалила легітимну рамку для транскордонного академічного визнання.

Конвенція передбачає:

“36. Кваліфікації приблизно однакового рівня можуть мати відмінності в плані змісту, профілю, навантаження, якості і результатів навчання. Розгляд зазначених відмінностей потребує гнучкості у процесі оцінюванні іноземних кваліфікацій, і лише суттєві відмінності з огляду на мету, задля якої відбувається визнання (наприклад, академічне або фактичне професійне визнання) повинні призводити до часткового визнання або невизнання іноземних кваліфікацій.

37. Згоду на визнання іноземних кваліфікацій слід давати лише у випадку не виявлення суттєвих відмінностей стосовно кваліфікації, яку необхідно визнати, і відповідною кваліфікацією у державі, яка проводить це визнання.”

Довідник Європейського простору з визнання (Довідник Європейського простору із визнання, 2012) трактує поняття суттєва відмінність наступним чином:

“Зосереджуючи увагу на п’яти ключових елементах, які разом становлять кваліфікацію  (рівень, навантаження, якість, профіль і результати навчання), і з огляду на суттєві відмінності, компетентні органи, які відповідають за визнання, змінили свій підхід - від очікування від іноземних кваліфікацій бути ідентичними кваліфікаціям, що пропонуються у їхніх власних країнах, до фокусування на  ‘визнанні’, приймаючи незначні відмінності.

Суттєві відмінності – це відмінності між іноземною і національною кваліфікацією, які є настільки істотними, що вони, найймовірніше, не дозволили б претендентові домогтися успіхів у бажаній діяльності, зокрема у подальшому навчанні, науковій діяльності чи працевлаштуванні.

Відповідальність за доведення існування суттєвої відмінності покладається на компетентний орган, наділений повноваженнями визнання у країні перебування, який дотримується наступних супровідних рекомендацій:

  • не кожну відмінність слід вважати “суттєвою”;
  • існування суттєвої відмінності не зобов’язує заперечувати визнання іноземної кваліфікації;
  • відмінність повинна бути суттєвою у контексті функціонування кваліфікації і мети цього визнання.”

Детальну інформацію про істотні відмінності читайте у публікації Е. Стефен Гунт і Сюр Берган (2010) (E. Stephen Hunt and Sjur Bergan).

 

Визнання професійних кваліфікацій

Директива Європейського союзу 2013/55/EU вносить поправки до Директиви 2005/36/EC з визнання професійних кваліфікацій.

Вона дозволяє використовувати ЄКТС як додатковий засіб вираження повної тривалості курсу стосовно семи ‘секторальних’ професій. Зобов’язання виражати тривалість курсу в межах академічного року денної форми навчання і загальну кількість годин цілими числами залишиться для лікарів, медсестер загального профілю, стоматологів та акушерів. Для лікарів-ветеринарів, фармацевтів і архітекторів зобов’язання стосується лише академічного року денної форми навчання.

Подібним чином ЄКТС можна використовувати в рівнях (d) і (e) сітки кваліфікацій, що використовується у Загальній системі, яка охоплює всі інші професійно-орієнтовані регульовані професії Європейського Союзу і Європейського освітнього простору.

Нова Директива поширила свою сферу повноважень на визнання навчальної практики, яка є необхідною умовою отримання доступу до регульованої професії. Практику можна проходити у будь-якій країні, що є членом Європейського Союзу або Європейського освітнього простору, незалежно від місця здобуття кваліфікації і отримати повне визнання. Декларативна частина 27 констатує, що ‘визнання професійного стажування, завершеного в іншій країні, має базуватися на чіткому письмовому описі навчальних цілей і визначених завдань, які повинні бути оцінені керівником стажера у країні перебування.’ Стаття 55a вимагає, щоб компетентні органи ‘публікували рекомендації щодо організації та визнання закордонного професійного стажування і, зокрема, щодо ролі керівника стажування.’

Наостанок, нова директива запроваджує загальні рамки професійної підготовки, засновані на  ‘загальному обсязі знань, умінь та компетентностей, яких вимагають у системах освіти і професійної підготовки, що застосовуються, принаймні, в третині країн-учасниць.  Ці навчальні плани можуть пропонуватися представницькими професійними органами, що функціонують на рівні ЄС або національному рівні, або компетентними органами. Вони опираються на Європейську рамку кваліфікацій і можуть на власний розсуд користуватися ЄКТС.