Впровадження структурних реформ у ЄПВО

Впровадження структурних реформ

Структурні реформи стали характерною ознакою ЄПВО і отримали значне поширення. Навіть якщо структурні реформи відбувались нерівномірно у стратегічних галузях і країнах, “Болонські структурні реформи” в цілому були успішними. Успіх очевидний з огляду на створення і поліпшення структур, наприклад, механізми та рекомендації щодо забезпечення якості, рамки кваліфікацій, а також ратифікація Лісабонської Конвенції про визнання. Однак він менш очевидний в плані впровадження структур, а ЄПВО не буде існувати, якщо його структурні реформи не втіляться на практиці.

Впровадження структурних реформ вимагає співпраці й координації на європейському рівні між компетентними національними державними органами влади та вищими навчальними закладами, працівниками і студентами. Важливо, щоб члени ЄПВО відкрито ділилися успішним, а також менш успішним досвідом в межах своїх власних систем, а також причинами успіху або невдач. Якщо структурні реформи не впровадяться цілісно в межах ЄПВО, те, що на папері виглядає як загальна структура, може стати занадто строкатим для того, щоб ЄПВО став існуючою реальністю.

Впровадження структурних реформ, у тому числі ступеневих структур, є одним із основних викликів, з якими ЄПВО зіткнеться у найближчі роки. Прийняття цього виклику вимагає налагодження співпраці в межах ЄПВО, зокрема необхідно, щоб компетентні органи влади, а також заклади та академічні спільноти в країнах, які відчувають труднощі у впровадженні конкретних реформ, отримали допомогу від інших членів ЄПВО, і могли користуватися досвідом ЄПВО для забезпечення впровадження. Співголови ГСБП і Болонський секретаріат також повинні працювати з компетентними органами влади членів ЄПВО щодо імплементації ЄПВО (2015), пропонуючи стратегічний діалог. Такий стратегічний діалог сприятиме кращому розумінню стратегічного контексту і чинників, які визначають національну адаптацію Болонських принципів.