Робочі групи зі структурних реформ у ЄПВО (Європейська Комісія, 2012-2015)

  1. Робоча група (РГ) Європейської Комісії (ЄК) «Структурні реформи вищої освіти в ЄПВО 2018»
  2. Спеціальна РГ ЄК «Перегляд Довідника користувача ЄКТС»
  3. Спеціальна РГ ЄК «Перегляд стандартів і рекомендацій якості в ЄПВО»
  4. Спеціальна РГ ЄК «Запровадження третього циклу (докторське навчання)»
  5. Спеціальна РГ ЄК «Реалізація Болонського процесу»
  6. Європейська мережа із Визнання попереднього навчання
  7. Європейська пошукова група щодо автоматичного визнання
  8. Спеціальна РГ ЄК «Мобільність та інтернаціоналізація»