Рекомендації РГСР для конткретних стратегічних галузей ЄПВО

У процесі впровадження структурних реформ виділяють конкретні стратегічні галузі і окремі напрями для діяльності у них на найближчий період часу:

Забезпечення якості

  • Загальні принципи забезпечення якості, необхідні для застосування у вищій освіті та професійно-технічній освіті і підготовці.
  • Агенції із забезпечення якості, внесені до Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (EQAR), які діють не в країнах свого походження

Рамки кваліфікацій

  • Місце кваліфікацій короткого циклу в РК-ЄПВО.
  • Співвіднесення кваліфікацій доступу до вищої освіти.
  • Кваліфікації третього циклу.
  • Впровадження рамок кваліфікацій.

Визнання

  • Перегляд національного законодавства з метою повної відповідності Лісабонській Конвенції про визнання і сприяння використанню Довідника європейського простору з визнання (EAR) для поліпшення практики визнання.
  • Визнання попереднього навчання.

Прозорість

  • Додаток до диплома.
  • Перегляд Довідника користувача ЄКТС.