Матеріали і видання НУ «Львівська політехніка»

1. Запровадження та використання болонських інструментів прозорості в європейському просторі вищої освіти / Бобало Ю.,Павлиш В., Загородній А, Бабин І. «Вища школа», Науково-практичне видання, Київ, Знання ‑ № 1(115) – 2014 – С. 19-32.

2.Бабин І.І. Зміна парадигми підходу до навчання в університеті – із орієнтованого на викладача до студентоцентрованого як основна вимога ЄПВОЗдатність до працевлаштування як обов’язковий вимір структурних реформ в ЄПВО// І.І. Бабин / Політика інтелектуальної власності в університетах і науково-дослідних установах: Збірник матеріалів Міжнародного семінару (29 лютого – 4 березня 2016 року) / [редкол. Ю.Л. Бошицький, Френсіс Гарі, Міхал Швантнер, О.В. Чернецька, У.Б. Андрусів]. – Львів : “Галицька видавнича спілка”, 2016. С. 68 - 71.

3. Бабин І.І. Голуб І.І. Здатність до працевлаштування як обов’язковий вимір структурних реформ в ЄПВО// І.І. Бабин, І.І. Голуб / Політика інтелектуальної власності в університетах і науково-дослідних установах: Збірник матеріалів Міжнародного семінару (29 лютого – 4 березня 2016 року) / [редкол. Ю.Л. Бошицький, Френсіс Гарі, Міхал Швантнер, О.В. Чернецька, У.Б. Андрусів]. – Львів : “Галицька видавнича спілка”, 2016. С. 120 - 125.

4.Голуб І.І. Здатність до працевлаштування – запорука успішної професійної діяльності випускника закладу вищої освіти // І.І. Голуб / Політика інтелектуальної власності в університетах і науково-дослідних установах: Збірник матеріалів Міжнародного семінару (29 лютого – 4 березня 2016 року) / [редкол. Ю.Л. Бошицький, Френсіс Гарі, Міхал Швантнер, О.В. Чернецька, У.Б. Андрусів]. – Львів : “Галицька видавнича спілка”, 2016. С. 150 - 156.