Лісабонська Стратегія (2000)

Це сукупність довгострокових цілей та комплексних заходів їх досягнення, спрямованих на підвищення продуктивності та конкуренто-спроможності соціально-економічної системи ЄС.

На саміті в Лісабоні у березні 2000 р. Європейська Рада визначила для ЄС стратегічну мету: протягом десяти років стати найбільш конкурентоспроможною економікою у світі, яка базується на знаннях та здатна забезпечити стійке економічне зростання, що супроводжується створенням нових і кращих робочих місць та більшою соціальною згуртованістю. Основна мета стратегії - «зробити Європу до 2010 р. найбільш конкурентоспроможною економікою, що базуватиметься на знаннях».