ЄКТС як інструмент ЄПВО

Європейська система перенесення і накопичення кредитів ( ЄКТС) є основним інструментом прозорості програм підготовки у ВНЗ та визнання кваліфікацій вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти ( ЄПВО).

Вона являє собою студентно-центровану систему кредитів, базовану на навантаженні студента, необхідного для досягнення цілей програми навчання і положенні, що навантаження студента очної форми навчання протягом одного академічного року прирівнюється 60 кредитами ЄКТС. Навантаження студента очної форми навчання в європейських університетах в більшості випадків знаходиться в межах від 1500 до 1800 годин на рік. Кредити призначаються на основі офіційного навчального плану. Якщо програма навчання офіційно перевищує норму тривалості навчального року, то можуть бути виділені додаткові кредити. Це може стосуватися програм відповідного рівня на другому циклі. Програма «повного календарного року», яка відповідає плану від 50 до 52 необхідних тижнів очної форми навчання (без літніх канікул), може мати навантаження до 75 кредитів, що залежить від результатів навчання та приєднаного навантаження.

У програмах мобільності ЄПВО і під час направлення на навчання або стажування в рамках угоди між вищими навчальними закладами , згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 16.10.2009 № 943 «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи» використовуються ключові документи ЄКТС ( «Аплікаційна форма студента» , «Угода про навчання» , «Угода про практичну підготовку та зобов'язання про якість» , «Академічна довідка» ) , а також Додаток до диплома європейського зразка.

Крім того, будучи системою сприяння мобільності студентів у Європі, завдяки накопиченню та трансферу кредитів, ЄКТС може також сприяти розробці та вдосконаленню програм щодо забезпечення якості вищої освіти і спостереження за вимогами і результатами навчання, які ставляться студентам при отриманні ними академічної (професійної) кваліфікації вищої освіти.