Promo Block

Європейська інтеграція вищої освіти
Національний університет «Львівська політехніка»

Європейська інтеграція та інтернаціоналізація вищої освіти є важливим чинником ефективної діяльності університетів у ЄПВО та інших регіонах світу. Саме тому провідні заклади вищої освіти активно включаються у європейське освітнє середовище шляхом реалізації  кредитної і ступеневої мобільності, спільних освітніх проектів та програм із застосуванням основних Болонських інструментів прозорості.

Для подолання викликів пов’язаних із модернізацією університетської освіти важливо розуміти тенденції розвитку ЄПВО в цілому та національні традиції й самобутність вищої освіти країн-учасниць Болонського процесу зокрема.

Це дозволить закладу вищої освіти бути конкурентноздатним і привабливим у складних ринкових  умовах й, при цьому, зберегти усю своєрідність та унікальність власних надбань, примножити здобутки і продовжувати розвивати інституційну культуру якості та зміст вищої освіти.

News

Новини

University
01/10/2016 - 12:33
Making intellectual robots: students of «Polytechnics» have won bronze in International competition in robotics in Poland

Four teams from Lviv Polytechnic National University (LPNU) were presented to the competition in Lodz on November 15, 2015.

Europe
05/21/2014 - 15:00
Austrian Universities for foreigners

Austrian Universities for foreigners offering excellent conditions for membership. Unlike universities in several European countries , Austria applicants from Russia, Ukraine and other republics of the former Soviet Union have a chance to come and learn from the medical profession and travel direction.

Ukraine
01/10/2016 - 12:29
 DIPLOMA SUPPLEMENT is available on request

Graduates will receive the Diploma Supplement European standard (DIPLOMA SUPPLEMENT) as desired. 

Ukraine
05/13/2014 - 11:27
Ukrainian and Polish technical universities develop cooperation

The Ministry of Education and Science of Ukraine have signed the Common Understanding between the Association of Rectors of higher technical educational institutions of Ukraine and the Conference of Rectors of technical universities of Poland.

University
05/13/2014 - 11:18
 Lviv Polytechnic National University cooperates with the University of Wuerzburg (Germany)

Rector of one of the oldest and most prestigious European higher education institutions of the University of the German city of Würzburg professor Alfred Forhel visited National University "Lviv Polytechnic".