Європейська система перенесення і накопичення кредитів (ЄКТС)

Європейська система перенесення і накопичення кредитів (ЄКТС) є одним із широко використовуваних ефективних інструментів прозорості вищої освіти за умови, що вона достовірно характеризує результати навчання і навчальне навантаження студентів. Однак опис результатів навчання і розподіл навчального навантаження студента істотно відрізняється у різних країнах, що створює проблему широкої порівнянності в ЄПВО. На це акцентувалась увага у Звіті із запровадження положень Болонського процесу, розглянутому Конференцією міністрів європейських країн у Бухаресті (квітень, 2012 року) [4,24].

Починаючи з 2009 року, за успішне впровадження ЄКТС, університети ЄПВО нагороджуються Знаком ЄКТС (див. фото). Знак вручається кожного року терміном на 4 роки Єврокомісаром освіти на спеціальній церемонії, яка проводиться за сприяння Європейської Комісії. Процедури, які потрібно здійснити для отримання знака ЄКТС розміщені на відповідному сайті Європейської Комісії.

Нагорода, якої удостоюються Європейські університети за успішне запровадження ЄКТС

Аналіз діяльності українських вищих навчальних закладів дає змогу стверджувати, що лише незначна частка університетів запровадила елементи ЄКТС, тобто інформаційні пакети чи ключові інструменти ЄКТС, а повністю і прозоро – взагалі тільки окремі університети України. Тому варто використовувати досвід провідних європейських університетів, особливо тих, які відзначені відповідним Знаком Європейської Комісії. Імплементацію цих важливих інструментів прозорості повинна здійснювати добре підготовлена, професійна і досвідчена команда координаторів ЄКТС університету.