Загальноєвропейський додаток до диплома (DS)

Загальноєвропейський додаток до диплома (далі додаток до диплома – ДД) виступає загальновизнаним у Європі інструментом для забезпечення вищого рівня прозорості, розуміння і справедливого академічного та професійного визнання кваліфікацій (дипломів, сертифікатів, ступенів тощо) на міжнаціональному рівні. Цей документ покликаний сприяти пришвидшенню процесу працевлаштування на міжнародному ринку праці.

Додаток до диплома (Diploma Supplement) – це загальноєвропейський офіційний стандартний документ, розроблений Європейською Комісією, Радою Європи і ЮНЕСКО/СЕПЕС, що супроводжує диплом про вищу освіту і сприяє його визнанню, шляхом надання достатньої об’єктивної інформації про здобуту кваліфікацію, систему освіти, до якої вона належить, та характер, рівень, контекст, зміст і статус навчання, завершеного власником диплома, з метою поліпшення міжнародної прозорості і полегшення академічного й професійного визнання. ДД видається закладом вищої освіти відповідно до норм і стандартів погоджених вище зазначеними європейськими структурами.

Важливо трактувати ДД саме як додаток до оригінального документа, тобто диплома, а не як його замінник, адже ДД це пояснювальний документ прикріплений до відповідної кваліфікації вищої освіти. Він не замінює її, а тільки додатково, розширено витлумачує. Назва “додаток до диплома” походить від поширеної загальноєвропейської практики говорити про будь-яку кваліфікацію як про диплом і рівнозначно вживати ці терміни для трактування одного поняття.

За прийняттям і затвердженням моделі ДД Радою Європи у 1999 слідувало його затвердження як частини національного законодавства у багатьох країнах. Довідник користувача ЄКТС 2004 року видання містить модель ДД, яка визначає структуру додатка, а також пояснювальну записку щодо його заповнення.

Забезпечуючи спрощене визнання кваліфікацій, ДД став одним із основоположних документів структури Європас (Europass) – узгодженої системи функціонування служби пошуку роботи і закладу для навчання у європейських країнах та єдиного формату документів (пакет з 5 документів - “Європаспорт освіти”), які супроводжують цей процес. 

ДД складається з преамбули і восьми розділів. Європейським закладам вищої освіти, які виготовляють ДД рекомендується строго дотримуватись цієї структури саме такого формату: вступна частина і визначена послідовність змістових розділів, що містять інформацію про особу, яка успішно завершила навчання, присвоєну кваліфікацію та її рівень, вищий навчальний заклад, який вона закінчила, зміст освітньої програми, результати навчання, призначення кваліфікації, а також інформацію про національну систему вищої освіти і додаткову інформацію.  

У процесі укладання і заповнення ДД необхідно керуватися такими документами:

  • Модель структури додатка до диплома (Outline structure for the Diploma Supplement);
  • Пояснювальна записка до додатка до диплома (Diploma Supplement explanatory notes). Це оновлена версія затверджена комітетом Лісабонської конвенції про визнання у червні 2007 у Бухаресті, яка обґрунтовує актуальність, призначення, мету ДД, розкриває структуру і пояснює специфіку заповнення кожного пункту ДД.
  • Основоположні принципи і загальні рекомендації для укладачів додатків(Founding principles and general guidelines for those producing supplements);
  • Глосарій (Glossary).

Аналізуючи формат ДД, надзвичайно важливо наголосити, що окрема країна не може мати власного стандарту ДД, існує тільки спільний міжнародний стандарт і стандарт конкретного закладу вищої освіти, який повинен відповідати основній моделі. Цей документ являє собою погоджений стандартний європейський спосіб для презентації і пояснення кваліфікації її власника, а тому пропонує опис кваліфікації у стандартному форматі, який є зрозумілим і порівнянним. Саме стандартна форма забезпечує доступність і легку порівнянність інформації запропонованої у ДД закладів вищої освіти різних країн. 

Модель загальноєвропейського додатка до диплома_англ_укр